اسید هیومیک خواص و مزایای آن

تاثیر گازهای گلخانه ای بر افزایش دمای جو
آوریل 19, 2020
اسید هیومیک خواص و مزایای آن

اسید هیومیک جامد

اسید هیومیک خواص و مزایای آن

اسید هیومیک خواص و مزایای آن فراوان است. از جمله بالا بردن ظرفیت نگه داری آب و عناصر غذایی. تامین خوراک ریز جانداران. و تامین ساختمان مناسب خاک.

اسید های هیومیک‌ بقایای تجزیه‌شده مواد آلی گیاهی هستند.  مولکول‌هایی با زنجیر بلند، با وزن سنگین و به رنگ قهوه‌ای دیده می شوند. فقط یک نوع اسید نیستند. بلکه اسید هیومیک یک نام کلی است که به ترکیب پیچیده‌ای از اسیدهای متفاوت قابل حل در محلول آلکالین گفته می‌شود. این اسیدها به طور طبیعی در چرخه حیات در خاک، اقیانوس و رودها وجود دارند.

خواص اسید هیومیک

اسید هیومیک خواص و مزایای آن. اسید هیومیک محصول پایانی تجزیه مواد آلی در خاک توسط میکرو ارگانیسم ها است. البته می بایست برای میکروارگانیسم های خاک شرایط ویژه ای فراهم باشد. این مواد چون مشتق از هوموس هستند، اسید هیومیک نامیده می شوند. اسید هیومیک به رنگ قهوه ای تیره در طبیعت یافت می شود.

هیومیک اسید یک درشت مولکول طبیعی آلی است. همچنین در برگیرنده ی بسیاری از عناصر معدنی است. اسید هیومیک می تواند سالیان درازی در خاک دوام آورده و پس از استخراج و فراوری در انواع زمین های کشاورزی استفاده گردد.امروزه بسیاری از مردم و شرکت ها به جای لفظ هیومیک اسید از الفاظ هیومکس، هیومستر، هیوم استفاده می کنند.

 

مولکول اسید هیومیک

تصویر ساده ای از مولکول اسید هیومیک

اسید هیومیک و مزایای آن

اسید هیومیک خواص و مزایای بسیار ارزنده ای دارد. به علت ساختار شیمیاییی  ویژه ای که دارد باعث اصلاح ساختمان خاک می گردد. در نتیجه باعث نفوذ بیشتر آب و هوا و ریشه به درون خاک می شود. در این شرایط رشد ریشه در خاک بیشتر می شود. این زیادی رشد به علت وجود آب، هوا، عناصر معدنی و پوکی خاک می باشد.

بنابراین با افزایش رشد ریشه، رشد اندام هوایی و عملکرد گیاه هم بیشتر خواهد شد. از طرفی کیفیت محصولات تولیدی هم بیشتر خواهد شد. هیومیک اسید همچنین در خاک به عنوان نگهدارنده عناصر عمل می کند. در نتیجه هزینه مصرف کود را کاهش می دهد.

اسید هیومیک ظرفیت تبادل کاتیونی خاک را بالا می برد. درنتیجه باعث افزایش جذب ریز مغذی ها مانند آهن، روی، مس، منگنز و غیره می شود. ازطرفی جذب عناصر پر مصرف مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد و کلسیم می شود.

به طور کلی فرایندهای بیولوژیکی گیاهان مانند فتوسنتز، تعرق و غیره تحت تاثیر اسید هیومیک بهبود می یابد. از طرفی شرایط خاک نیز بهبود می باد. مانند کاهش شوری خاک، افزایش مقاومت به تنش خشکی. افزایش مقاومت گیاه به بیماریها، آفات و سرمازدگی.