درباره ما


شرکت بازرگانی تغذیه و سلامت دکتر آریان با هدف تهیه و توزیع غذای سالم برای انسان بنیان گذاری شده است. سلامتی که مبتنی بر تغذیه از گیاهان زراعی، دارویی، باغی و غیره است. زمینه فعالیت این شرکت در دو بخش تهیه نهاده ها و توزیع ستاده ها می باشد. بخش نهاده ها عبارت است از تهیه بذر، کود و سم برای گیاهان مورد نظر(بارویکرد کمترین آسیب های زیست محیطی از جانب کود و سم). ستاده ها شامل تمامی تولیدات گیاهی (دارویی، زراعی، باغی و غیره). هدف نهایی تولید گیاهان سالم و ارگانیک است که سلامتی انسان را در پی دارد. این شرکت هم اکنون در سطح استان خوزستان و کشور ایران فعالیت خود را آغاز کرده و در آینده نیز در نظر دارد که در بخش صادرات (به ویژه گیاهان دارویی) فعالیت نماید.